top of page

העצמה אזרחית בקהילה - מה זה ולמה זה טוב?

או.. איך הפסקתי לפחד מפוליטיקה ולאוהב את המשותף של כולנו

בעבודה עם קהילות אני מרבה להתייחס לצורך העז של אנשים להתייחס אל ה"הצבעה" כחזות התהליך הדמוקרטי. אני בטוח שאם תשאלו את עצמכם, מהי הדרך הטובה ביותר להשפיע על התנהלותה של מדינה, הרי שהצבעה בבחירות נראית כדרך סבירה מאוד להשיג זאת, אם לא הדרך היחידה. זאת הבעיה. 

הצבעה בבחירות אינה דמוקרטיה. הצבעה באופן כללי איננה כלי המייחד משטר כזה או אחר מהטעם המאוד פשוט שהצבעה היא כלי לקבלת החלטות ולא מאפיין של של משטר כזה או אחר. 

אי לכך, משהו נוסף צריך להתרחש סביב אירועי ההצבעה ההמוניים אותם אנו מכנים בטעות "חג לדמוקרטיה". המשהו הזה יכול להתמצות בשיחות אין סופיות, או לחילופין גם בהגברת תחושת המסוגלות האזרחית שלנו כחברה. 

תהליך ההעצמה האזרחית הוא בדיוק כזה. הוא מתחבר לקבוצות ולקהילות ומנסה לברר האם , החברים באותן קבוצות מודעים למקומם, תפקידם, עוצמתם ויכולותיהם בזירה הציבורית. 

חשוב להדגיש שמטרתי איננה להפוך אזרחים לפוליטיקאים. מטרת ההעצמה האזרחית היא לחזק את השחקנים בחברה לפתח עוד קצת את האחריות החברתית שלהם, ולאחר מכן לבסס את האחריות האזרחית שלהם כאזרחים מיומנים. מכאן, השמיים הם הגבול אם יודעים לעבוד נכון.. 

bottom of page