top of page

פוליטיקה בכיף! תכניות לימוד להעצמה אזרחית עבור בתי הספר וגני הילדים

האם אפשר להתחיל ללמד אזרחות מגיל הגן? בהחלט כן! 

לאורך השנים בהם עבדתי עם בני נוער ומבוגרים התבהרה לי התחושה שבני נוער רוצים להרגיש משמעותיים גם במרחב הציבורי, ושלא מעט מבוגרים מצטערים על כך שלא חשוב על השפעה ציבורית קודם. 

מעבר לכך, כאשר מצטיירת תמונה ברורה יותר בקשר לתפקיד הפוליטיקה בחיינו והעלאת איכות החיים שלנו, הרי שהצעד הטבעי הבא הוא: "אז איך משיגים את זה?".  

על מנת לענות על הצרכים הללו, בעיקר בקרב ילדים ובני נוער, כתבתי מספר תכניות לימוד המכשירות לחיזוק התודעה הפוליטית והעבודה האפקטיבית בסביבה פוליטית. התכנית מתבססת על מודלים פסיכולוגיים ופדגוגיים ונעשה שימוש במגוון רחב של כלים על מנת להעמיק את החוויה בקרב הלומדים. 

באיזה גיל אפשר להתחיל? בואו נסו את התכנית שלי לגני הילדים, ותראו שזה כיף!

פוליטיקה בכיף politics for fun
bottom of page